Proponujemy duże rozwiązania dla małych i średnich firm.

wersja polska english version

Doradztwo Strategiczno-Finansowe

Cosmo Consulting Kosma Kindlik

Siłą małych i średnich przedsiębiorstw jest ich elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania na zmieniające się realia rynkowe. Przedsiębiorstwa takie doskonale czują rynek, są blisko swoich klientów, wiedzą co i kiedy zrobić, aby firma utrzymywała się na powierzchni, a klienci pozostali lojalni. Firmy takie nierzadko rosną do znacznych rozmiarów – zatrudniają coraz więcej ludzi, tworzą oddziały, zwiększają swój majątek obrotowy i trwały. Sprzedaż rośnie – często do znacznych, wielomilionowych kwot. Słowem sprawy się komplikują. Niestety wiele firm nie radzi sobie z tą sytuacją. Sztuką jest utrzymać dotychczasową elastyczność i wrażliwość na potrzeby rynku przy zachowaniu kontroli nad sprawami najważniejszymi dla firmy.

I to jest właśnie moment, w którym możemy Państwu pomóc. Wieloletnie doświadczenie w pracy na najwyższych stanowiskach kierowniczych dla dużych firm z kapitałem zagranicznym o wysokiej kulturze organizacyjnej powoduje, iż potrafimy wdrażać nowoczesne rozwiązania systemowe, które nie niszczą a wspierają dotychczasowy charakter firmy i jej elastyczność.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy firmą doradczą dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Naszą gwarancję jakości stanowi ponad 15 letnie doświadczenie w pracy dla  dużych firm z kapitałem zagranicznym  o wysokiej kulturze organizacyjnej oraz projekty, które już zrealizowaliśmy.


Nasza specjalizacja to:

  • Zarządzanie finansami
  • Zarządzanie i optymalizacja zapasów
  • Zarządzanie ludźmi
  • Systemy informowania kierownictwa i raportowanie
  • Szkolenia dla pracowników i osób zarządzających
  • Negocjacje handlowe